Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer

La Funca

FUNCA

La Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA) funciona amb l’esperit de ser un dels elements que treballen per fer possible el control del càncer en el conjunt de la demarcació provincial de Tarragona, que abasta la Regió Sanitària Camp de Tarragona i la Regió Sanitària Terres de l’Ebre. Els seus principals camps d’actuació són els de la investigació epidemiològica i la prevenció del càncer.

Amb la recerca epidemiològica, centrada en el Registre de Càncer de Tarragona, és possible conèixer els diferents indicadors que mesuren la magnitud del problema del càncer, com ara la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença. Tots aquests indicadors, seguits al llarg del temps, permeten identificar les seves tendències i estimar la magnitud del càncer en un futur no llunyà, alhora que permeten identificar els possibles factors que expliquen els diferents valors de cadascun dels indicadors. El Registre també és útil per avaluar l’efectivitat i l’impacte de les activitats tant de prevenció primària com de detecció precoç dels càncers en els que es realitza una acció preventiva.

Quant a la prevenció, la FUNCA està orientada en diverses activitats. D’una banda la prevenció secundària (cribratge poblacional) centrat sobretot en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama Tarragona-Terres de l’Ebre i en el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte. La funció que realitza la FUNCA és la de portar a terme la coordinació i l’avaluació dels Programes a través de la Unitat de Coordinació i Avaluació del Programa de Mama i de l’Oficina Tècnica de Cribratge del Programa de Còlon i Recte.

En el camp de la detecció precoç del càncer de coll uterí, la FUNCA efectua accions puntuals sobretot en el camp de l’avaluació de l’impacte de la detecció precoç en la incidència i la mortalitat d’aquest càncer.

D’altra banda, també realitza activitats de prevenció primària en col•laboració amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre en temes de tabaquisme, alimentació i altres.

Dintre d’una perspectiva de visió integral de les activitats de control del càncer, la FUNCA també realitza altres accions com ara assessories a registres de càncer de base poblacional, col·laboració en registres hospitalaris, formació de professionals en epidemiologia i prevenció del càncer, i educació sanitària a la població general, entre altres. La FUNCA també participa en el pla d’estudis de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili impartint classes teòriques i pràctiques als estudiants de Medicina.

La voluntat de la FUNCA és anar ampliant els serveis científics i preventius que, de manera habitual, ofereix a les institucions, als professionals sanitaris i a la població en general.

Objectiu i àmbit

L’objectiu de la FUNCA és portar a terme activitats relacionades amb la investigació, els sistemes d’informació, la prevenció i el control del càncer, i donar suport a la gestió de serveis relacionats amb l’oncologia a les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, sobretot pel que fa referència a la investigació epidemiològica i a la prevenció del càncer.

Història

La FUNCA es va constituir el juliol de 2001 com a fundació per un acord entre la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, i el seu primer patronat va estar format per tres membres de cadascuna d’aquestes dues institucions. Poc temps després van entrar a formar part del Patronat tres membres del Departament de Salut / Servei Català de la Salut.

El gener de 2002 l’equip professional del Registre de Càncer de Tarragona (RCT) i del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama (PDPCM), que estava treballant a la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, es va incorporar a la FUNCA.

L’any 2004, la Unitat de Consell Genètic en Càncer (UCG), que estava funcionant a l’Àrea d’Oncologia de l’Hospital Sant Joan de Reus, va passar a formar part de la FUNCA, ampliant l’activitat preventiva d’aquesta. El gener de 2009 i amb la nova organització de l’assistència oncològica a les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, s’acordà que l’activitat de consell genètic en càncer formés part de la nova estructura assistencial oncològica de les comarques del Sud coordinada per l’Àrea d’Oncologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

L’any 2012 la FUNCA va assumir també la coordinació del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a les comarques de les Terres de l’Ebre, ampliant així les seves activitats en el camp de la prevenció.

Qui som?

Patronat

El Patronat de la FUNCA està constituït per quatre persones de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, quatre de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i quatre del Departament de Salut/Servei Català de la Salut.

Membres del Patronat

 • Presidenta: Sra. Noemí Llauradó Sans
 • Vocal: Josep Gumà Padró
 • Vocal: Mariona Quadrada Monteverde
 • Vocal: Mª José Rallo Moya
 • Vocal: Montserrat Vilella Cuadrada
 • Secretari no patró: Josep Maria Grau Monné

Equip humà

Les activitats de la FUNCA són variades. És per això que l’equip humà que les realitza està composat per un equip multidisciplinari composat per metges epidemiòlegs i especialistes en salut pública, bioestadístics, informàtics, diplomats en infermeria, documentalistes i administratius. Hi ha cinc equips de treball: un per al Registre de Càncer de Tarragona, un per cadascun dels programes de detecció precoç de càncer i, finalment, dos equips de suport (Unitat de suport informàtic i Unitat de suport bioestadístic).

Jaume Galceran

Director
Jaume Galceran

Francina Sladié

Metgessa adjunta
Francina Saladié

Anna Fité

Metgessa adjunta
Anna Fité

Marià Carulla

Metge adjunt
Marià Carulla

Xavier Cardó

Informàtic
Xavier Cardó

Xavier Collado

Informàtic
Xavier Collado

Alberto Ameijide

Estadístic
Alberto Ameijide

Jàmnica Bigorra

Estadística
Jàmnica Bigorra

Araceli Jiménez

DUI-enregistrament
Araceli Jiménez

Sandra Mateu

DUI-enregistrament
Sandra Mateu

Montserrat Sánchez

DUI-enregistrament
Montserrat Sánchez

Laia Llauradó

Documentalista
Laia Llauradó

Lydia Díaz

Secretària de direcció
Lydia Díaz

Josefina Rion

Administrativa
Josefina Rion

Judit Mallafré

Administrativa
Judit Mallafrè

Sílvia Vilanova

Administrativa
Sílvia Vilanova

Cristina Victorio

Administrativa
Cristina Victorio

Mònica Salvadó

Administrativa
Mònica Salvadó

Yolanda López

Administrativa
Yolanda López

Formació i docència

formacio

Formació continuada

En el si de la FUNCA es realitzen activitats de formació continuada dirigides a tots els membres de l’equip, com ara sessions tècniques i científiques internes i participació a cursos externs sobre temes relacionats amb les activitats de la FUNCA, que tenen com objectiu millorar els coneixements i les capacitats per desenvolupar els objectius de la Fundació.

Docència

Professionals de la FUNCA imparteixen tant classes teòriques com pràctiques en l’assignatura d’Oncologia dintre del grau de Medicina i Cirurgia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.

Convenis i col·laboracions

L’any 2003 la FUNCA va signar un conveni amb el Servei Català de la Salut pel qual la Fundació es convertia en proveïdora pel desenvolupament del Registre de Càncer de Tarragona i del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a les Regions Sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

La FUNCA gaudeix d’acords d’accessibilitat a dades fonamentals per al bon desenvolupament del Registre de Càncer de Tarragona i del Programa Detecció Precoç Càncer de Mama. En concret, aquests acords permeten accedir a dades del Registre de Mortalitat de Catalunya, de l’Índice Nacional de Defunciones i del Registre Central d’Assegurats.

El 2009 la FUNCA va signar un conveni de col•laboració amb l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona pel qual la FUNCA col·laborarà amb l’Observatori en tot el que fa referència a l’estudi del possible impacte del medi ambient en la incidència de càncer al Camp de Tarragona.

Aquest mateix any, la FUNCA va signar un conveni amb l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili per tal de vehicular una bona part de la recerca a través d’aquest Institut.

També el 2009 va signar un contracte amb el Govern Balear pel qual la FUNCA col•laborà en la millora del funcionament del Registre de Càncer de Mallorca pel que respecta a l’anàlisi de les seves dades i proporcionà un programa informàtic d’elaboració pròpia amb aquesta finalitat.

El 2010 es va tancar un conveni de col•laboració amb el Ministerio de Salud de Xile pel qual la FUNCA ofereix col•laboració i assessoria tècniques per al bon desenvolupament dels registres de càncer de base poblacional de Xile.

Finalment, també l’any 2010 la FUNCA va signar un conveni amb el Servei Català de la Salut pel qual la Fundació era renovada com a proveïdora pel desenvolupament del Registre de Càncer de Tarragona i del Programa Detecció Precoç Càncer de Mama a les Regions Sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Protecció de dades

proteccio de dades

La FUNCA utilitza dades personals en l’àmbit del registre de càncer i de la gestió dels programes de detecció precoç. És per això que la FUNCA ha desenvolupat tots els aspectes derivats de la Llei de Protecció de Dades de manera que es garanteix:

 • La inscripció dels fitxers automatitzats a l’Agència de Protecció de Dades.
 • El desenvolupament dels protocols, normes i documents de seguretat d’acord amb el nivell de les dades recollides.
 • La implantació de les mesures tècniques i organitzatives necessàries per l’adequat manteniment de les dades.
 • El correcte tractament de les dades per personal autoritzat, sota compromís de confidencialitat i amb la formació requerida, amb les finalitats estipulades.
 • Els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.