Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament

Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer
Av. Josep Laporte, 2
43204 Reus (España)
Tel. 977 326 529
funca@funca.cat

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades

Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer
Av. Josep Laporte, 2
43204 Reus (España)
Tel. 977 326 529
dpd@funca.cat

Finalitat del tractament

  • Contactar amb el Programa de Detecció precoç del càncer de còlon: Gestionar les sol·licituds d’informació rebudes
  • Contactar amb el Programa de Detecció precoç del càncer de mama: Gestionar les anul·lacions de citacions
  • Contactar amb el Registre de càncer de Tarragona: Gestionar les sol·licituds d’informació rebudes
  • Contactar amb la FUNCA: Gestionar les sol·licituds d’informació rebudes

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació

Base jurídica del tractament

Consentiment de l’interessat

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea excepte quan hi hagi una obligació legal

Drets

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, oposar-vos al tractament, sol·licitar-ne la limitació, o reclamar mitjançant petició escrita dirigida a:

Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer
Protecció de dades
Av. Josep Laporte, 2
43204 Reus (España)

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de dades aquí