Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer

Transparència

La FUNCA, com a fundació amb un rol de servei públic, posa a disposició de la societat informació sobre el seu funcionament i la seva activitat a través d’aquest apartat.

Informació institucional

Informació institucional
Òrgans de govern
Perfil professional del Director de la FUNCA
Patronat Febrer 2017
Patronat Març 2016
Estatuts, apoderaments i escriptures
Apoderament 2017
Apoderament 2016
Apoderament 2014
Modificació estatuts 2013
Estatuts 2011

Informació económico-financera

Informació econòmico-financera
Comptes anuals, memòries i auditories
Comptes anuals 2017
Comptes anuals 2016
Comptes anuals 2015
Comptes anuals 2014
Pressupostos anuals
Pressupost 2018
Pressupost 2017
Pressupost 2016
Pressupost 2015
Període mig de pagament a proveïdors
Període mig de pagament 4t trimestre 2016
Període mig de pagament 3r trimestre 2016
Període mig de pagament 2n trimestre 2016
Període mig de pagament 1r trimestre 2016
Període mig de pagament 4t trimestre 2015
Període mig de pagament 3r trimestre 2015
Període mig de pagament 2n trimestre 2015
Període mig de pagament 1r trimestre 2015